top of page

Uuden Ajan Koulu®
Eskarin verkkokurssi

Kenelle?

 • Lapsille, jotka syystä tai toisesta tekevät esikoulun kotona.

 • Lapsille, jotka haluavat perinteisen esikoulun lisäksi kokeilla Uuden Ajan Koulun® esikoulun tukiryhmää.

 • Materiaalia voi halutessaan käyttää myös pienemmille päiväkoti-ikäisille lapsille.

 • HUOM! Uuden Ajan Koulu® ei tarjoa esikoulu-opetusta vaan vastuu opetuksesta on lapsen huoltajalla. Tarjoamme vain materiaalia kotiesikoulun tueksi.

Miksi?

 • Lapsilla tulee olla vaihtoehto elää oman perheen tai yhteisön kanssa.

 • Lapset ovat luonnostaan uteliaita. Uuden Ajan Koulun® koulu antaa lapsille mahdollisuuden elää omannäköistään elämää. Lapsia tuetaan löytämään oma voimansa ja tekemään niitä asioita, joista he nauttivat.

 • Lapsen luontoyhteyttä on tärkeää tukea, jotta hän oppii olevansa osa luontoa.

 • Tunteet ovat osa jokaisen meidän ihmisyyttä. Tunteiden näyttämistä ja hyväksymistä on hyvä harjoitella jo pienestä pitäen. Tunteita ei tule tukahduttaa tai hallita vaan ne tulee kokea ja tuntea.

 • Jokainen ihminen on henkinen. Lapselle tämä on hyvin luonnollista. Jos näitä kanavia ei suljeta, lapsi voi säilyttää yhteyden henkisyyteen läpi elämän.

Miten?

 • Ilmoittaudu Uuden Ajan Koulun® tukiryhmään tältä sivulta löytyvän linkin kautta.

 • Ilmoita lapsesi kotieskariin (saat tähän tarvittaessa neuvoja kurssilla). Tai jos haluat pitää hänet perinteisessä esikoulussa ja toteuttaa Uuden Ajan Koulun® esikoulua tämän tueksi, voit käyttää materiaalia myös tukena tavallisen esikoulun lisäksi.

 • Jos samalla alueella on muitakin kotieskariin osallistujia, voitte koota sopivan kokoisen ryhmän ja kokoontua esimerkiksi jonkun kotona. Huomioikaa kuitenkin, että virallisesti opetusvastuu on jokaisella omasta lapsestaan.

 • Voit tulla mukaan milloin tahansa lukuvuoden 2023-2024 aikana.

 • Pohjana on virallinen esikoulun opetussuunnitelma sekä Uuden Ajan Koulun® arvot.

→ Vanhempien ei tarvitse olla huolissaan siitä, tuleeko koulunopetussuunnitelman sisällöt käytyä läpi, koska Uuden Ajan Koulun®materiaaleissa on huomioitu virallinen valtakunnallinen opetussuunnitelma.

Hinta?

 • Maksu 33€/kk

 • Jos perheellä ei ole taloudellisesti varaa osallistua, olkaa yhteydessä meihin ja kertokaa tilanteestanne.

bottom of page