top of page

Leena Fredriksson

Hallituksen puheenjohtaja, Opastajakoulutus, Perustajajäsen

Tehtäväni on koota yhteen koko Suomen tasolla kaikki Uuden Ajan Koulusta® kiinnostuneet tahot ja pitää huolta, että projekti pysyy sydänlähtöisenä. Näkemykseni mukaan olemme kahden maailman murroskohdassa. Olemme tottuneet ajattelemaan, että kaikkien polku kulkee kukakuinkin samoja linjoja koulusta jatko-opintoihin ja sieltä johonkin ammattiin, jossa sitten työskentelemme eläkeikään saakka. Olen havahtunut viime vuosina siihen, että on myös hyvin paljon mahdollisuuksia tämä kaiken ulkopuolella.


Koulutukseltani olen sekä filosofian että kasvatustieteen maisteri ja olen toiminut pitkään peruskoulun oppilaanohjaajana ja aiemmin myös opettajana ja tulkkina. Näissä työtehtävistä ja koulutuksista olen oppinut paljon ja olen kokemuksistani hyvin kiitollinen. Tällä hetkellä koen, että vanhat rakenteet eivät enää palvele tämänhetkistä tietoisuuttamme. Siksi on aika luoda uutta. Lapsemme ansaitsevat oppimis- ja kasvuympäristön, jossa he saavat kasvaa sellaisiksi kuin he ovat. Heidän ajatteluaan ei tule muokata vain tiettyjen oppien mukaiseksi vaan antaa heille eväitä itsenäiseen ajatteluun ja uteliaaseen tutkimiseen, mielellään niin paljon oman perheen parissa kuin se on mahdollista.


Uuden Ajan Koulussa® olen mukana opastajakoulutuksessa, 1.luokan sekä esikouluryhmän vetämisessä. Jotta voimme opettaa lapsille sydäntietoisuutta, läsnäoloa, rakastamista ja huomioimista, meidän tulee olla varmoja siitä, että olemme itse käyneet nuo asiat läpi itsessämme. Koskaan emme tule valmiiksi mutta voimme valita rakkauden polun ja kehittää jatkuvasti itseämme. Opimme siis ensin kohtaamaan itsemme ennen kuin opetamme lapsia kohtaamaan itsensä. Siksi on tärkeää, että jokainen, joka alkaa opettamaan Uuden Ajan Koulussa®, on käynyt läpi opastajakoulutuksen.

Leena Fredriksson
bottom of page