top of page

Yhteistyökumppanit

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

uap-logo2.png

Uuden Ajan Palvelut on uudenlaisen yhteiskunnan luomiseen osallistuva kasvava joukko yrittäjiä, organisaatioita, kuluttajia ja kansalaisia, jotka toimivat universaalin ja iättömien inhimillisten arvojen perustalla.

 

UAP esittee rohkeita yrityksiä ja toimijoita, jotka allekirjoittavat Uuden Ajan Palveluiden arvot ja toimivat näiden arvojen mukaisesti.

valoversumlogo.png

Valoversum on uudenlainen lastenhoitopalvelu, jonka missionana on tarjota leikkisää, läsnäolevaa ja luotettavaa lastenhoitoa. Helsingin Jätkäsaaressa sijaitseva Valoversum on paikka jossa lapsella on mahdollisuus leikkiin ja toimintaan pienessä ryhmässä.

 

Valoversumin tavoitteena on helpottaa vanhempien arkea ja parantaa lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

suko.png

Suomen Kotikouluhdistyksen keskeinen tarkoitus on edistää kotikoululaisten asemaa, kehittää yhteisöllisyyttä kotikou-lulaisten ja heidän perheittensä välillä sekä tarjota vertaistukimahdollisuutta.

 

Yhdistyksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on jakaa tietoa kotikou-lusta ja kotioppimisesta kotioppijaperheille, kotiopetusta harkitseville, viranomaisille ja suurelle yleisölle.

feeniks.png

Feeniks-nettikoulu on Suomen ensimmäinen oppivelvollisille suunnattu nettipohjainen peruskoulu. Feeniks-nettikoulu on riippumaton, uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton, voittoa tavoittelematon ja yksityisesti rahoitettu nettikoulu.

 

Feeniks-nettikoulussa opiskelu on luokkiin sitomatonta ja opintokokonaisuudet on mahdollista räätälöidä oppilaslähtöisesti jokaisen oppijan tarpeisiin ja tavoitteisiin sopiviksi.

bottom of page