top of page

Binta Darboe

Markkinointi ja viestintä

Huomioni on tulevaisuudessa ja uuden kehittämisessä. Minua kiinnostavat oppiminen, luovuus ja kokonaisvaltainen kehittyminen. Lähdin mukaan tukemaan Uuden Ajan Koulun® projektia, koska lapset ovat lähellä sydäntäni ja uskon, että jakamalla vastuuta ja yhdessä rakentamalla voimme saada aikaan jotain merkityksellistä. 


Koulukulttuuri on murroksessa, ja koen, että sen on aika kehittyä suuntaan, joka antaa tilaa lasten luontaiselle uteliaisuudelle. Haluan olla mukana luomassa kasvuympäristöä, jossa lapsilla on tilaa oppia ja kukoistaa omina itsenään.


Muistan itse pitäneeni koulunkäynnistä. Silti aina kouluaikoina ajattelin, että on oltava jokin parempi tapa oppia ja olla yhdessä. Luonnollinen ympäristö, joka perustuisi yhteisöllisyyteen ja aidosti tukisi meitä yksilöinä. 


Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri. Tuen Ajan Koulun® markkinoinnissa ja viestinnässä.

Binta Darboe
bottom of page